Bezoplachový dezinfekční gel 5000 ml

Gelová dezinfekce na ruce do stojanových dávkovačů.

Hmotnost produktu:
5.2 kg
Množství:
VO sleva
(Zaregistrujte se)
0 Kč
Celkem bez DPH
750 Kč
Celkem s DPH
908 Kč
Zboží je skladem

Popis produktu

Dezinfekční alkoholový prostředek ve formě ochranný antibakteriálního gelu na ruce, který ničí 99,9% bakterií a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 sekundách. Je určen pro rychlou dezinfekci rukou a pokožky. Obsahuje také ochranné složky, které zvlhčují pokožku (např. panthenol).

Používá se jako širokospektrální dezinfekce nebo jako hygienická dezinfekce rukou podle normy ČSN EN 1500. 

Ideální jako náplň do bezdotykového či manuálního hygienického stojanu s dávkovačem na dezinfekci rukou.

Spektrum účinku: A, MRSA, V, M, T, B - baktericidní, MRSA, fungicidní, mykobaktericidní, TBC a virucidní účinnost

K použití ve zdravotnictví, potravinářství, gastronomických, kosmetických, hotelových a wellness službách, zemědělství, při cestování.

Bezpečnostní varování.
Jedná se o hořlavou kapalinu, která může způsobit vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)
Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Specifikace:

  • forma: gel
  • objem: 5000 ml
  • český výrobek
  • vydán bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění přílohy II Nařízení Komise (ES) č. 830/2015

 

Číst více

Máte dotaz k tomuto produktu?

Jsme tu pro vás v našem showroomu
nebo na telefonu a e-mailu

+420 543 422 140 info@proexposhop.cz

!

!

!